Gweithiwch gyda ni – ac ennill gwobrau.

Mae Points4U yn ffordd o ddiolch i chi am gyfrannu, boed drwy gystadlu yn y gystadleuaeth Garddio gwych neu drwy fynychu’r gynhadledd tenantiaid.

Sut mae’n gweithio?

Os byddwch yn mynychu/ cyfrannu at brojectau cymunedol, byddwch yn derbyn taleb sydd gyfwerth â thaleb siopa mewn siop o’ch dewis chi.

Pan fyddwch yn cofrestru’ch taleb, bydd gennych ddewis o dderbyn y daleb yn syth neu eu casglu er mwyn eu cynilo ar gyfer achlysuron arbennig megis pen-blwyddi neu’r Nadolig.

Pa ddigwyddiadau fydd angen i chi eu mynychu?

 • Mynychu Digwyddiad Cyfranogiad Tenantiaid
 • Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr
 • Llenwi arolygon y Cyngor
 • Creu grŵp sefydledig
 • Trefnu a chynnal gweithgaredd cymunedol (Megis Codi Sbwriel, sêl cist car, neu ddiwrnod o hwyl ac ati).
 • Cystadlu yng nghystadleuaeth Garddio Gwych
 • Sefydlu gardd gymunedol

Sut mae hawlio taleb?

Cwblhewch y ffurflen isod i hawlio.

  * Gofynnol

  Points for you leaflet and mug
  Photo of blooming marvelous
  Rhannwch y dudalen hon