Large Crowd of Community  People Unity Support Concept

Tenantiaid Caerdydd

Mae adran Cynnwys Tenantiaid Cyngor Caerdydd yn gweithio drwy gydol y flwyddyn i ymgysylltu â thenantiaid ynghylch nifer o bynciau yn cynnwys:

  • Help gyda materion bob dydd fel chwilio am gyflogaeth
  • Bod yn bwynt cyswllt cyntaf
  • Cynnal ymgynghoriadau fel y gallwch roi’ch barn i wella gwasanaethau’r cyngor
  • Helpu tenantiaid i ddeall gwasanaethau’r cyngor a sut mae modd cael gafael arnynt
  • Trefnu digwyddiadau cymunedol fel boreau coffi, digwyddiadau tymhorol a gweithdai addysgol

Digwyddiadau

Yn anffodus, nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar y gweill.

Dod â’r newyddion diweddaraf i chi

Dilynwch ni ar Instagram

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr AM DDIM

Sicrhewch eich bod yn derbyn y newyddion diweddaraf drwy gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr e-bost am ddim

Vector image of houses
Rhannwch y dudalen hon