Dweud Eich Dweud


Holi Caerdydd yw’r arolwg blynyddol a wneir gan Gyngor Caerdydd. Mae’r arolwg yn rhoi cyfle i bobl sy’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd, ac ymwelwyr â’r ddinas, i rannu eu profiad gyda gwasanaethau cyhoeddus: y profiadau da a’r meysydd y gellid eu gwella.
Dweud eich dweud a chwblhau ein harolwg –
Gallwch fod yn rhan o’r Gystadleuaeth i ennill;
1st prize – £200
2nd prize – £100
3rd prize – £50
Rhannwch y dudalen hon