Y Newyddion Diweddaraf: Grwpiau Diddordeb Arbennig
Y Newyddion Diweddaraf: Eisiau gwneud gwahaniaeth i’ch cymuned? Ymunwch â’r Grŵp Gwella Gwasanaethau!
Digwyddiadau Diweddaraf: Chwilio am waith?
Digwyddiadau Diweddaraf: Yr Hyn Mae Cyflogwyr Ei Eisiau
Y Newyddion Diweddaraf: Cyfranogiad Tenantiaid Arolwg
Y Newyddion Diweddaraf: Cerdded drwy Ystadau
Y Newyddion Diweddaraf: Gwobr Cymydog Da Tenantiaid Caerdydd
Y Newyddion Diweddaraf: I Wasanaethau Gwaith - Hyfforddiant Mehefin/Gorffennaf 2015
Digwyddiadau Diweddaraf: Taith Fws y Projectau Tai
Digwyddiadau Diweddaraf: Gerddi Gwych
Digwyddiadau Diweddaraf: Llanrumney Festival
Y Newyddion Diweddaraf: Up and Coming Events
Y Newyddion Diweddaraf: Rent Increase 2017/18 Consultation
Y Newyddion Diweddaraf: Rent Increase 2017/18 Consultation
Digwyddiadau Diweddaraf: Hyb Powerhouse , Lansiad Swyddogol a
Digwyddiadau Diweddaraf: Ymweld â Gerddi Cymunedol

Tenantiaid Caerdydd - Gwybodaeth am gwcis

Mae'r wefan hon yn defnyddio Cwcis i gadw gwybodaeth am eich ymweliad.

Os ydych yn ddefnyddiwr nad yw'n mewngofnodi i'r safle hwn, bydd unrhyw ddata a gaiff ei recordio yn cael ei ddefnyddio at ddibenion dadansoddi yn unig. NI CHEDWIR UNRHYW WYBODAETH BERSONOL AR GYFER HYN.


Beth yw Cwcis?

Ffeil wybodaeth fach iawn sy'n cadw gwybodaeth am eich ymweliad yw cwci. Er enghraifft, rydym yn defnyddio system Google Analytics i gofnodi sawl ymwelydd sy'n dod i'r safle, pa dudalennau y maen nhw'n edrych arnyn nhw a faint o amser y maen nhw'n ei dreulio ar y safle. Bob tro y byddwch chi neu ymwelwyr eraill yn edrych ar dudalen caiff yr ymweliad hwnnw ei gofnodi. Mae hyn yn golygu y gallwn fynd ati i wella'r tudalennau amhoblogaidd a fydd, yn ei dro, yn cynnig gwell profiad i ddefnyddwyr.


Pam ydych chi'n esbonio hyn?

Yn 2009 pasiwyd cyfarwyddeb newydd yn Ewrop (a elwir yn Gyfarwyddeb Cwcis yr Undeb Ewropeaidd) sy'n datgan bod yn rhaid i bob gwefan egluro pa wybodaeth a gedwir ganddi, yn enwedig ar ffurf Cwcis.

Roedd yn rhaid i bob gwefan yn y DU gydymffurfio â'r Gyfraith Cwcis erbyn 26 Mai 2012.


Beth alla i ei wneud os nad ydw i'n fodlon ar y ffaith eich bod yn dilyn fy symudiadau o gwmpas y wefan hon?

Drwy ddefnyddio'r wefan hon rydych yn cytuno i ni ddefnyddio Google Analytics ac i dracio'r tudalennau rydych chi'n ymweld â nhw. Os nad ydych yn fodlon ar hyn dylech gau'r porwr a rhoi'r gorau i ddefnyddio'r safle.


Ble alla i gael rhagor o wybodaeth?

Mae llawer o wybodaeth am Gyfarwyddeb Cwcis yr UE ar gael drwy eich peiriant chwilio arferol. Mae gwybodaeth benodol am y canllawiau gweithredu ar gael yma.

Telerau ac Amodau | Preifatrwydd | Lawrlwytho Darllenydd PDF Adobe | Cwcis | Gwybodaeth | ENGLISH
Crëwyd gwefan Tenantiaid Caerdydd gan Gyngor Dinas Caerdydd, sy'n ei chynnal hefyd.
WG Cyngor Caerdydd