Blooming Marvellous 2020!


Gyda’r gwanwyn rownd y gornel, rydym bellach yn derbyn ymgeiswyr ar gyfer cystadleuaeth Garddio Gwych eleni! Rydym wedi newid y fformat beirniadu eleni, pan fyddwch yn ymgeisio byddwn yn cysylltu â chi dros y ffôn neu e-bost yn holi pryd yw’r amser gorau i feirniadu’r ardd rhwng misoedd Mai – Medi.
Felly, gallwn weld gardd pawb ar adeg sydd orau gennych chi.
Os hoffech gystadlu yn Garddio Gwych eleni, ffoniwch ni ar 02920871777 neu anfonwch e-bost at CyfranogiadTenantiaid@caerdydd.gov.uk.
Gallwch ddweud y manylion wrthym yn syth neu byddwn yn postio ffurflen gofrestru i chi gydag amlen radbost.
Pob lwc yn garddio!

Rhannwch y dudalen hon