Dweud eich dweud am eich rhent.


Cynigir y dylid codi’r rhent ar gartrefi cyngor gan 2.7% o fis Ebrill 2020.

Mae’r cynnydd hwn yn unol â chwyddiant, ac o fewn y codiad blynyddol a osodwyd gan Lywodraeth Cymru.

Cwblhewch yr arolwg i ddweud eich dweud ar eich codiad rhent.

Rhannwch y dudalen hon