Holi Caerdydd 2019


Aerial photo of Cardiff

Holi Caerdydd yw’r arolwg blynyddol a wneir gan Gyngor Caerdydd. Mae’r arolwg yn rhoi cyfle i bobl sy’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd, ac ymwelwyr â’r ddinas, i rannu eu profiad gyda gwasanaethau cyhoeddus: y profiadau da a’r meysydd y gellid eu gwella.

Gallwch fod yn rhan o’r Gystadleuaeth i ennill

–  Dau docyn i gyngerdd Lewis Capaldi yn Arena Motorpoint ym mis Mawrth 2020
–  Talebau Love2Shop gwerth £30
–  Talebau Love2Shop gwerth £20

Dweud eich dweud a chwblhau ein harolwg

Mae’r arolwg hwn yn argored tan Dydd Sul 24 Tachwedd 2019

Rhannwch y dudalen hon