Weithiau bydd pobl yn gofyn i ni beth yn union yw Cynnwys Tenantiaid.


Weithiau bydd pobl yn gofyn i ni beth yn union yw Cynnwys Tenantiaid.

  • Nod Cynnwys Tenantiaid yw gwneud i denantiaid deimlo eu bod rhan o’u cymuned leol a’u hannog i fod yn weithgar ynddi, p’un ai a yw hynny drwy eich cyflwyno i gymdogion, eich helpu i drefnu digwyddiad cymunedol neu wrando ar eich adborth gwerthfawr ar wasanaethau’r cyngor. Ei brif ffocws yw rhoi tenantiaid wrth wraidd tai’r cyngor a’u helpu i gymryd rhan yn eu hardal leol.

Os hoffech ddysgu mwy am gynnwys tenantiaid, neu ddim ond eisiau sgwrs am eich cymuned leol ffoniwch 07811291291 neu e-bostiwch cynnwystenantiaid@caerdydd.gov.uk.

Rhannwch y dudalen hon