Grwpiau Gardd Gymunedol


Oes gennych chi ddiddordeb mewn ffurfio grŵp cymunedol gyda’ch cymdogion?  Hoffech chi ddechrau gardd gymunedol gyda ffrindiau?  Yma yn yr adran cyfranogiad tenantiaid gallwn eich rhoi mewn grŵp a chynnig cyllid ar gyfer digwyddiadau, gerddi cymunedol a phethau eraill a fydd yn gwella eich ardal leol.

Os oes gennych ddiddordeb, ffoniwch  07811291291 neu e-bostiwch cynnwystenantiaid@caerdydd.gov.uk.

Rhannwch y dudalen hon