Y Newyddion Diweddaraf: Grwpiau Diddordeb Arbennig
Y Newyddion Diweddaraf: Eisiau gwneud gwahaniaeth i’ch cymuned? Ymunwch â’r Grŵp Gwella Gwasanaethau!
Digwyddiadau Diweddaraf: Chwilio am waith?
Digwyddiadau Diweddaraf: Yr Hyn Mae Cyflogwyr Ei Eisiau
Y Newyddion Diweddaraf: Cyfranogiad Tenantiaid Arolwg
Y Newyddion Diweddaraf: Cerdded drwy Ystadau
Y Newyddion Diweddaraf: Gwobr Cymydog Da Tenantiaid Caerdydd
Y Newyddion Diweddaraf: I Wasanaethau Gwaith - Hyfforddiant Mehefin/Gorffennaf 2015
Digwyddiadau Diweddaraf: Taith Fws y Projectau Tai
Digwyddiadau Diweddaraf: Gerddi Gwych
Digwyddiadau Diweddaraf: Llanrumney Festival
Y Newyddion Diweddaraf: Up and Coming Events
Y Newyddion Diweddaraf: Rent Increase 2017/18 Consultation
Y Newyddion Diweddaraf: Rent Increase 2017/18 Consultation
Digwyddiadau Diweddaraf: Hyb Powerhouse , Lansiad Swyddogol a
Digwyddiadau Diweddaraf: Ymweld â Gerddi Cymunedol

Rent Increase Consultation

Have your say on your rent and how we spend it

The Welsh Government has set a minimum rent increase that must be applied from April but also allows the Council some flexibility to raise additional income to improve services, invest in improving existing homes and neighbourhoods and in building new properties.


More information
Flyer

Canolfan Adnoddau Tenantiaid Cyngor Caerdydd

Mae'r Ganolfan Adnoddau Tenantiaid newydd wedi'i lleoli yn Central Library, yng nghanol Caerdydd, wrth ymyl yr orsaf fysus.
Darllenwch yr erthygl lawn >

Tenants' Times

Mae nifer o ôl-rifynnau o'r Tenants' Times ar gael i'w lawrlwytho yma.
Darllenwch yr erthygl lawn >

Arolwg Boddhad Tenantiaid Blynyddol

Bob blwyddyn, mae Cyngor Sir Caerdydd yn cynnal arolwg i weld pa mor dda rydyn ni'n eich gwasanaethu chi, y cwsmer.
Darllenwch yr erthygl lawn >

Cynhwysiant digidol

Hoffech chi ddysgu sgiliau cyfrifiadurol newydd i allu pori'r rhyngrwyd, siopa neu sgwrsio â'ch ffrindiau a'ch teulu ar-lein? Mae gwasanaeth di-dâl newydd wedi dechrau i helpu cwsmeriaid sy'n byw yng Nghaerdydd i ddefnyddio cyfrifiadur ac i 'fynd ar-lein'
Darllenwch yr erthygl lawn >

Beth mae'n ei olygu?

Dyma ganllaw syml i egluro rhywbeth o'r talfyriadau a'r eirfa sy'n cael eu defnyddio wrth drafod Tai. Os oes unrhyw beth arall nad ydych yn ei ddeall, rhowch wybod i ni fel y gallwn ei gynnwys.
Darllenwch yr erthygl lawn >

Gynhadledd Tenantiaid

Cynhaliwyd y Gynhadledd Tenantiaid gyntaf ganyTïm CynnwysTenantiaid eleni. Roedd y Gynhadledd yn Neuadd y Ddinas a daeth tua chant o bobl iddi.
Darllenwch yr erthygl lawn >

Cyfnewid Tai a threchu'r dreth ystafell wely

Mae cynllun newydd wedi ei lansio yng Nghymru sy'n ei gwneud yn haws i eiddo llai drechu'r 'dreth ystafell wely'. Felly os ydych yn ystyried cyfnewid eich cartref am dŷ llai, neu fwy, mae Cyfnewid Tai Cymru yn lle gwych i ddechrau.
Darllenwch yr erthygl lawn >

Information about the end of the Right to Buy & Right to Acquire in Wales

Information about the end of the Right to Buy & Right to Acquire in Wales
Darllenwch yr erthygl lawn >

Gwybodaeth am derfyn yr Hawl i Brynu a’r Hawl i Gaffael yng Nghymru

Gwybodaeth am derfyn yr Hawl i Brynu a’r Hawl i Gaffael yng Nghymru
Darllenwch yr erthygl lawn >


Telerau ac Amodau | Preifatrwydd | Lawrlwytho Darllenydd PDF Adobe | Cwcis | Gwybodaeth | ENGLISH
Crëwyd gwefan Tenantiaid Caerdydd gan Gyngor Dinas Caerdydd, sy'n ei chynnal hefyd.
WG Cyngor Caerdydd