Y Newyddion Diweddaraf: Grwpiau Diddordeb Arbennig
Y Newyddion Diweddaraf: Eisiau gwneud gwahaniaeth i’ch cymuned? Ymunwch â’r Grŵp Gwella Gwasanaethau!
Digwyddiadau Diweddaraf: Chwilio am waith?
Digwyddiadau Diweddaraf: Yr Hyn Mae Cyflogwyr Ei Eisiau
Y Newyddion Diweddaraf: Cyfranogiad Tenantiaid Arolwg
Y Newyddion Diweddaraf: Cerdded drwy Ystadau
Y Newyddion Diweddaraf: Gwobr Cymydog Da Tenantiaid Caerdydd
Y Newyddion Diweddaraf: I Wasanaethau Gwaith - Hyfforddiant Mehefin/Gorffennaf 2015
Digwyddiadau Diweddaraf: Taith Fws y Projectau Tai
Digwyddiadau Diweddaraf: Gerddi Gwych
Digwyddiadau Diweddaraf: Llanrumney Festival
Y Newyddion Diweddaraf: Up and Coming Events
Y Newyddion Diweddaraf: Rent Increase 2017/18 Consultation
Y Newyddion Diweddaraf: Rent Increase 2017/18 Consultation
Digwyddiadau Diweddaraf: Hyb Powerhouse , Lansiad Swyddogol a
Digwyddiadau Diweddaraf: Ymweld â Gerddi Cymunedol

Croeso i wefan Tenantiaid Caerdydd - rhowch eich barn a chymerwch ran

Tenantiaid Caerdydd

Mae'r wefan hon i denantiaid a lesddeiliaid y Cyngor, fel y gallan nhw roi eu barn ar wasanaethau. Byddwn yn defnyddio'r lle hwn i roi'r newyddion a'r newidiadau diweddaraf i chi. Byddwn hefyd yn rhoi gwybod i chi am ddigwyddiadau a sut y gallwch gyfrannu atynt.

Eich gwefan chi yw hon - gallwch ein e-bostio am y materion sy'n bwysig i chi. Cofrestrwch heddiw a gallwch roi'ch barn drwy gymryd rhan mewn pleidleisiau ac arolygon ar faterion fel atgyweirio, taliadau gwasanaethau ac ati. Drwy gofrestru gallwn sicrhau eich bod yn cael gwybod am ddigwyddiadau a gynhelir yn eich ardal a newidiadau a fydd yn effeithio arnoch.

Ein Blog

Digwyddiadau Cymunedol

Mae cymunedau sy’n cynnwys tenantiaid cyngor wedi dod aton ni yn y gorffennol gyda’r syniad o gynnal parti yn y stryd er lles eu cymuned. Mae’r Tîm Cynnwys Tenantiaid yn cynnig grant project arbennig sydd hyd at £1000 ar gyfer partïon yn y stryd neu brojectau cymunedol ar y cyd gyda thenantiaid cyngor.    Yn y gorffennol mae tenantiaid cyngor wedi defnyddio’r grant i wario mwy ar fwyd, gweithdai, cerddoriaeth neu weithgareddau ar y dydd. Os ydych chi’n meddwl y gallech ymddiddori mewn cynnal digwyddiad cymunedol peidiwch ag oedi i ffonio ni ar 02920871777 neu anfonwch e-bost aton ni ar Cynnwystenantiaid@Caerdydd.Gov.Uk

 

Added by Jack Slowinski on 16 Mar 2018

Garddio GwychAdded by Alex Hawkes on 20 Feb 2018

POINTS4U

Ydych chi’n gwybod am ein rhaglen Points4U? Bydd tenantiaid yn cael pwyntiau am gymryd rhan mewn Cyfranogiad Tenantiaid ac yn eu cymuned, a bydd modd cyfnewid y pwyntiau hyn am dalebion rhodd Amazon, Argos, Asda a llawer mwy. Os rydych am wybod mwy am y cynllun neu gael llyfryn Points4U, cysylltwch â’n swyddfa ar 02920871777 neu anfonwch e-bost atom ar CyfranogiadTenantiaid@caerdydd.gov.uk

 

Added by Jack Slowinski on 15 Feb 2018

What's On - March 2018

Select a date to see more information

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd | Lawrlwytho Darllenydd PDF Adobe | Cwcis | Gwybodaeth | ENGLISH
Crëwyd gwefan Tenantiaid Caerdydd gan Gyngor Dinas Caerdydd, sy'n ei chynnal hefyd.
WG Cyngor Caerdydd