Y Newyddion Diweddaraf: Grwpiau Diddordeb Arbennig
Y Newyddion Diweddaraf: Eisiau gwneud gwahaniaeth i’ch cymuned? Ymunwch â’r Grŵp Gwella Gwasanaethau!
Digwyddiadau Diweddaraf: Chwilio am waith?
Digwyddiadau Diweddaraf: Yr Hyn Mae Cyflogwyr Ei Eisiau
Y Newyddion Diweddaraf: Cyfranogiad Tenantiaid Arolwg
Y Newyddion Diweddaraf: Cerdded drwy Ystadau
Y Newyddion Diweddaraf: Gwobr Cymydog Da Tenantiaid Caerdydd
Y Newyddion Diweddaraf: I Wasanaethau Gwaith - Hyfforddiant Mehefin/Gorffennaf 2015
Digwyddiadau Diweddaraf: Taith Fws y Projectau Tai
Digwyddiadau Diweddaraf: Gerddi Gwych
Digwyddiadau Diweddaraf: Llanrumney Festival
Y Newyddion Diweddaraf: Up and Coming Events
Y Newyddion Diweddaraf: Rent Increase 2017/18 Consultation
Y Newyddion Diweddaraf: Rent Increase 2017/18 Consultation
Digwyddiadau Diweddaraf: Hyb Powerhouse , Lansiad Swyddogol a
Digwyddiadau Diweddaraf: Ymweld â Gerddi Cymunedol

Croeso i wefan Tenantiaid Caerdydd - rhowch eich barn a chymerwch ran

Tenantiaid Caerdydd

Mae'r wefan hon i denantiaid a lesddeiliaid y Cyngor, fel y gallan nhw roi eu barn ar wasanaethau. Byddwn yn defnyddio'r lle hwn i roi'r newyddion a'r newidiadau diweddaraf i chi. Byddwn hefyd yn rhoi gwybod i chi am ddigwyddiadau a sut y gallwch gyfrannu atynt.

Eich gwefan chi yw hon - gallwch ein e-bostio am y materion sy'n bwysig i chi. Cofrestrwch heddiw a gallwch roi'ch barn drwy gymryd rhan mewn pleidleisiau ac arolygon ar faterion fel atgyweirio, taliadau gwasanaethau ac ati. Drwy gofrestru gallwn sicrhau eich bod yn cael gwybod am ddigwyddiadau a gynhelir yn eich ardal a newidiadau a fydd yn effeithio arnoch.

Ein Blog

Diolch am yr Atgofion Nadolig!

Diolch am yr Atgofion Nadolig!


Hoffem ddiolch i holl breswylwyr y cynlluniau byw cymunedol a ddaeth i’n parti Nadolig ddydd Gwener 7 Rhagfyr. Gobeithio eich bod wedi mwynhau’r twrci ac roedd yn hyfryd clywed cymaint o straeon Nadoligaidd. Os hoffech wneud cais am gyllid cymunedol am ddigwyddiad Nadolig neu os oes angen help llaw arnoch yn trefnu rhywbeth yn eich cymdogaeth leol, ffoniwch ni ar 02920871777 neu e-bostiwch CynnwysTenantiaid@caerdydd.gov.uk.Added by Jack Slowinski on 12 Dec 2018

Calan Gaeaf

Gobeithio eich bod wedi cael amser brawychus yn ein noson ffilm byw cymunedol Nos Galan Gaeaf yn sinema leol Butetown! Roedd yn wych eich gweld chi i gyd yno ac i gael sgwrs am yr hyn sydd wedi bod yn digwydd yn eich cymunedau. Os ydych yn byw mewn cynllun cymunedol yng Nghaerdydd ac yn awyddus i ddathlu hwyl yr Ŵyl gyda bwyd a danteithion Nadoligaidd, mae croeso i chi gysylltu â ni ar 02920871777 neu siaradwch â rheolwr eich cynllun.

 

Added by Jack Slowinski on 07 Nov 2018

Diwrnod Cŵn

Mae’r ymddiriedolaeth cŵn yn cynnal diwrnod iechyd arall i gŵn yn Hyb y Powerhouse ar ddydd Mercher 7 Tachwedd! Ymunwch â ni am ficrosglodynnu am ddim, prawf iechyd a chyngor cyffredinol ar eich ffrind bach blewog. Mae Hyb Powerhouse yn Llanedern ac mae croeso i bawb. Rydym yno o 12pm i 3pm felly dewch draw i ddweud helo!

 

Added by Jack Slowinski on 29 Oct 2018

What's On - March 2019

Select a date to see more information

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd | Lawrlwytho Darllenydd PDF Adobe | Cwcis | Gwybodaeth | ENGLISH
Crëwyd gwefan Tenantiaid Caerdydd gan Gyngor Dinas Caerdydd, sy'n ei chynnal hefyd.
WG Cyngor Caerdydd