Y Newyddion Diweddaraf: Grwpiau Diddordeb Arbennig
Y Newyddion Diweddaraf: Eisiau gwneud gwahaniaeth i’ch cymuned? Ymunwch â’r Grŵp Gwella Gwasanaethau!
Digwyddiadau Diweddaraf: Chwilio am waith?
Digwyddiadau Diweddaraf: Yr Hyn Mae Cyflogwyr Ei Eisiau
Y Newyddion Diweddaraf: Cyfranogiad Tenantiaid Arolwg
Y Newyddion Diweddaraf: Cerdded drwy Ystadau
Y Newyddion Diweddaraf: Gwobr Cymydog Da Tenantiaid Caerdydd
Y Newyddion Diweddaraf: I Wasanaethau Gwaith - Hyfforddiant Mehefin/Gorffennaf 2015
Digwyddiadau Diweddaraf: Taith Fws y Projectau Tai
Digwyddiadau Diweddaraf: Gerddi Gwych
Digwyddiadau Diweddaraf: Llanrumney Festival
Y Newyddion Diweddaraf: Up and Coming Events
Y Newyddion Diweddaraf: Rent Increase 2017/18 Consultation
Y Newyddion Diweddaraf: Rent Increase 2017/18 Consultation
Digwyddiadau Diweddaraf: Hyb Powerhouse , Lansiad Swyddogol a
Digwyddiadau Diweddaraf: Ymweld â Gerddi Cymunedol

Croeso i wefan Tenantiaid Caerdydd - rhowch eich barn a chymerwch ran

Tenantiaid Caerdydd

Mae'r wefan hon i denantiaid a lesddeiliaid y Cyngor, fel y gallan nhw roi eu barn ar wasanaethau. Byddwn yn defnyddio'r lle hwn i roi'r newyddion a'r newidiadau diweddaraf i chi. Byddwn hefyd yn rhoi gwybod i chi am ddigwyddiadau a sut y gallwch gyfrannu atynt.

Eich gwefan chi yw hon - gallwch ein e-bostio am y materion sy'n bwysig i chi. Cofrestrwch heddiw a gallwch roi'ch barn drwy gymryd rhan mewn pleidleisiau ac arolygon ar faterion fel atgyweirio, taliadau gwasanaethau ac ati. Drwy gofrestru gallwn sicrhau eich bod yn cael gwybod am ddigwyddiadau a gynhelir yn eich ardal a newidiadau a fydd yn effeithio arnoch.

Ein Blog

Cynhadledd Tenantiad

Mae ein cynhadledd flynyddol i denantiaid eleni ar ddydd Gwener 28 Medi! Mae croeso i holl denantiaid y cyngor ddod i ddiwrnod llawn gweithdai a gweithgareddau hwyl i weld sut mae tenantiaid wedi bod yn rhan o’u cymunedau dros y flwyddyn ddiwethaf.

Bydd cinio bwffe am ddim a chaiff pawb gyfle i ennill raffl.  

Dyma'ch cyfle i ddod draw a rhannu’ch barn, helpu i wella gwasanaethau a chwrdd â thenantiaid eraill.

Carem eich gweld chi yno!

Os hoffech gadw lle, cofiwch ffonio Cynnwys Tenantiaid ar 02920871777 neu e-bostiwch Cyfranogiadtenantiaid@caerdydd.gov.uk

 

Added by Jack Slowinski on 11 Sep 2018

Clwb Llyfrau

Cynhaliodd Clwb Darllen Cynnwys Tenantiaid ei gyfarfod cyntaf yr wythnos hon gan benderfynu ar  ‘The Book Thief’ gan Markus Zusak fel y llyfr cyntaf i’w ddarllen a’i drafod. Os hoffech gymryd rhan yn y Clwb Llyfrau mae croeso i chi gysylltu â ni drwy roi galwad i ni ar 02920871777 neu e-bostiwch ni ar cynnwystenantiaid@caerdydd.gov.ukFel arall, gallwch ymweld â ni ar 4ydd llawr y Llyfrgell Ganolog a gallwn roi copi i chi o ‘The Book Thief’ i’w ddarllen.

 

Added by Kieran OBrien on 14 Jun 2018

Diwrnod Cŵn

Cynhaliodd Cyngor Caerdydd ddau ddiwrnod iechyd cŵn mewn cydweithrediad â’r Ymddiriedolaeth Cŵn yn ystâd Hollybush a’r Eglwys Newydd a Hyb Powerhouse yn Llanedern.  Cafodd y cŵn wiriad iechyd, torri eu hewinedd a sglodyn micro am ddim.  Roedd hi’n braf gweld y perchnogion a’u hanifeiliaid anwes yn cwrdd â’i gilydd ac edrychwn ymlaen at gynnal mwy o ddigwyddiadau yn yr ardaloedd hynny’n fuan!Cynhelir ein diwrnod cŵn nesaf ddydd Llun 21 Mai yn Hyb Ystum Taf a Gabalfa.

 

Added by Jack Slowinski on 30 Apr 2018

What's On - September 2018

Select a date to see more information

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd | Lawrlwytho Darllenydd PDF Adobe | Cwcis | Gwybodaeth | ENGLISH
Crëwyd gwefan Tenantiaid Caerdydd gan Gyngor Dinas Caerdydd, sy'n ei chynnal hefyd.
WG Cyngor Caerdydd