Y Newyddion Diweddaraf: Grwpiau Diddordeb Arbennig
Y Newyddion Diweddaraf: Eisiau gwneud gwahaniaeth i’ch cymuned? Ymunwch â’r Grŵp Gwella Gwasanaethau!
Digwyddiadau Diweddaraf: Chwilio am waith?
Digwyddiadau Diweddaraf: Yr Hyn Mae Cyflogwyr Ei Eisiau
Y Newyddion Diweddaraf: Cyfranogiad Tenantiaid Arolwg
Y Newyddion Diweddaraf: Cerdded drwy Ystadau
Y Newyddion Diweddaraf: Gwobr Cymydog Da Tenantiaid Caerdydd
Y Newyddion Diweddaraf: I Wasanaethau Gwaith - Hyfforddiant Mehefin/Gorffennaf 2015
Digwyddiadau Diweddaraf: Taith Fws y Projectau Tai
Digwyddiadau Diweddaraf: Gerddi Gwych
Digwyddiadau Diweddaraf: Llanrumney Festival
Y Newyddion Diweddaraf: Up and Coming Events
Y Newyddion Diweddaraf: Rent Increase 2017/18 Consultation
Y Newyddion Diweddaraf: Rent Increase 2017/18 Consultation
Digwyddiadau Diweddaraf: Hyb Powerhouse , Lansiad Swyddogol a
Digwyddiadau Diweddaraf: Ymweld â Gerddi Cymunedol

Croeso i wefan Tenantiaid Caerdydd - rhowch eich barn a chymerwch ran

Tenantiaid Caerdydd

Mae'r wefan hon i denantiaid a lesddeiliaid y Cyngor, fel y gallan nhw roi eu barn ar wasanaethau. Byddwn yn defnyddio'r lle hwn i roi'r newyddion a'r newidiadau diweddaraf i chi. Byddwn hefyd yn rhoi gwybod i chi am ddigwyddiadau a sut y gallwch gyfrannu atynt.

Eich gwefan chi yw hon - gallwch ein e-bostio am y materion sy'n bwysig i chi. Cofrestrwch heddiw a gallwch roi'ch barn drwy gymryd rhan mewn pleidleisiau ac arolygon ar faterion fel atgyweirio, taliadau gwasanaethau ac ati. Drwy gofrestru gallwn sicrhau eich bod yn cael gwybod am ddigwyddiadau a gynhelir yn eich ardal a newidiadau a fydd yn effeithio arnoch.

Ein Blog

Dewch i sgwrsio â ni!

Ydych chi’n denant gyngor?


Os ydych chi eisiau ffeindio ffyrdd i fod yn fwy rhan o’ch cymuned, dewch i siarad â’r tîm Cyfranogiad Tenantiaid!


Gallwn eich helpu i:


Gwneud cais am grantiau i sefydlu grŵp cymunedol


Help mewn i waith gyda chyllid ar gael am gyrsiau


Codi unrhyw bryderon sydd ganddoch


 


Dewch i gael sgwrs gyda ni yn un o’r Hybiau canlynol rhwng 10y.b – 12y.h:


STAR: 10 Mehefin


Llaneirwg: 17 Mehefin


Grangetown: 1 Gorffennaf


Powerhouse: 4 Gorffennaf


Ystum Taf a Gabalfa: 15 Gorffennaf


Llanrhymni: 19 Gorffennaf


Trelai a Chaerau: 29 GorrfennafAdded by Rhiannon Gwyn on 24 May 2019

Newid amser i Ddiwrnod Iechyd Ci

Bydd Diwrnod Ci Cyfranogiad Tenantiaid yn Hwb Llaneirwg yn nawr yn cymryd lle rhwng 11 y.b a 2 y.h


Bydd  prawf iechyd, microsglodynnu a chlipio ewinedd am ddim am unrhyw sydd eisiau dod a’i chi i mewn!


Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.Added by Jack Slowinski on 10 Apr 2019

Dewch lawr i’n Diwrnod Iechyd Ci yn Hwb Trelai a Chaerau ar Ddydd Gwener Ebrill 12!

Dewch lawr i’n Diwrnod Iechyd Ci yn Hwb Trelai a Chaerau ar Ddydd Gwener Ebrill 12!

 


Byddwn yn cynnig prawf iechyd, microsglodynnu a chlipio ewinedd am ddim am unrhyw gi yn Hwb Trelai a Chaerau rhwng 12 a 3 y.h.


Os does dim ganddo’ch ci, ond rydych chi eisiau sgwrs am eich cymuned, dewch lawr i siarad efo un o’n swyddogion Cyfranogiad Tenantiaid!


 


Gobeithiwn weld chi a’ch ci yno!Added by Jack Slowinski on 10 Apr 2019

What's On - September 2019

Select a date to see more information

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd | Lawrlwytho Darllenydd PDF Adobe | Cwcis | Gwybodaeth | ENGLISH
Crëwyd gwefan Tenantiaid Caerdydd gan Gyngor Dinas Caerdydd, sy'n ei chynnal hefyd.
WG Cyngor Caerdydd